The Out Anett - Dancing With Myself

mål

Du måste visualisera målet. Annars kommer du aldrig fram. Du kommer att ge upp eller tycka att det dröjer alldeles för lång tid. Men det är också otroligt viktigt att ha rimliga delmål, och att också ta sig den tiden som krävs för att blicka tillbaka på vägen och se hur långt man har kommit. Man måste lägga märke till positiva framsteg, hur små de än kan vara. Och det gäller inte bara oss själva, det är minst lika viktigt när det gäller våra relationer till andra, oavsett om det är på jobbet eller i familjen.